Skip to main content

Muscide značenje

šta znači Muscide

Na latinici: Definicija i značenje reči Muscide (latinski musca) pl.zoologija: muve, kao porodica insekata.

Reč Muscide sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. мусца) пл. зоол. муве, као породица инсеката.


Muški Pridev muški se odnosi na muškarce ....
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Sve reči na slovo m