Skip to main content

Muse značenje

šta znači Muse

Na latinici: Definicija i značenje reči Muse (fr. mousseux) penušavo vino; kao pridev: penušav, koji se penuši, npr. šampanjsko vino.

Reč Muse sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. моуссеуx) пенушаво вино; као придев: пенушав, који се пенуши, нпр. шампањско вино.


Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Mušema voštano ili gumirano platno....
Sve reči na slovo m