Skip to main content

Muselin značenje

šta znači Muselin

Na latinici: Definicija i značenje reči Muselin (fr. mousseline,od italijanske reči: mussolino) fina pamučna tkanina (nazvana po irač-kom gradu Mosulu, gde se najpre počela izrađivati).

Reč Muselin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. моусселине, итал. муссолино) фина памучна тканина (названа по ирач-ком граду Мосулу, где се најпре почела израђивати).


Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Mušema voštano ili gumirano platno....
Sve reči na slovo m