Skip to main content

Mušema značenje

šta znači Mušema

Na latinici: Definicija i značenje reči Mušema (arap. muBamma,od turske reči: musamma) voštano (ovošteno) ili gumirano platno.

Reč Mušema sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (арап. муБамма, тур. мусамма) воштано (овоштено) или гумирано платно.


Muški Pridev muški se odnosi na muškarce ....
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Sve reči na slovo m