Skip to main content

Muskade značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. muscadet) belo vino od muskatskog grožđa, tamjanike.

Reč Muskade napisana unazad: edaksum i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. мусцадет) бело вино од мускатског грожђа, тамјанике.

Slično: 
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Mušema voštano ili gumirano platno....
Sve reči na slovo m