Skip to main content

Muskade značenje

šta znači Muskade

Na latinici: Definicija i značenje reči Muskade (fr. muscadet) belo vino od muskatskog grožđa, tamjanike.

Reč Muskade sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. мусцадет) бело вино од мускатског грожђа, тамјанике.


Muški Pridev muški se odnosi na muškarce ....
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Sve reči na slovo m