Skip to main content

Muskarin značenje

šta znači Muskarin

Na latinici: Definicija i značenje reči Muskarin (latinski musca)hemija: otrovni alkaloid koji sadrži otrovne gljive muhomor (Aga-ricus muscarius).

Reč Muskarin sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. мусца) хем. отровни алкалоид који садржи отровне гљиве мухомор (Ага-рицус мусцариус).


Muški Pridev muški se odnosi na muškarce ....
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Sve reči na slovo m