Skip to main content

Muskarinizam značenje

Šta znači Muskarinizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Muskarinizam (latinski musca)medicina: trovanje gljivama;isto znači i muskarin.

Reč Muskarinizam napisana unazad: maziniraksum

Muskarinizam se sastoji od 12 slova.

Šta je Muskarinizam

На Ћирилици: (лат. мусца) мед. тровање гљивама; уп. мускарин.

Slično: 
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Mušema voštano ili gumirano platno....
Sve reči na slovo m