Skip to main content

Muskat značenje

šta znači Muskat

Na latinici: Definicija i značenje reči Muskat (fr. muscade,od španske reči: moscada, od latinske reči: muscatum) mošusov orašak, oraščić.

Reč Muskat sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. мусцаде, шп. мосцада, нлат. мусцатум) мошусов орашак, орашчић.


Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Mušema voštano ili gumirano platno....
Sve reči na slovo m