Skip to main content

Muskatel značenje

šta znači Muskatel

Na latinici: Definicija i značenje reči Muskatel (od latinske reči: muscatellum se. vmum,od italijanske reči: moscatello) muskatsko grožđe, tamjanika; vino od toga grožđa.

Reč Muskatel sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. мусцателлум се. вмум, итал. мосцателло) мускатско грожђе, тамјаника; вино од тога грожђа.


Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Mušema voštano ili gumirano platno....
Sve reči na slovo m