Skip to main content

Muskatelka značenje

šta znači Muskatelka

Na latinici: Definicija i značenje reči Muskatelka (od latinske reči: muscatellum) kruška mirisavka.

Reč Muskatelka sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. мусцателлум) крушка мирисавка.


Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Mušema voštano ili gumirano platno....
Sve reči na slovo m