Skip to main content

Musketa značenje

šta znači Musketa

Na latinici: Definicija i značenje reči Musketa (ital. moschetto,od francuske reči: mosquet, od latinske reči: muscheta) stara vojnička puška u XVI i HUP veku, koja se palila fitiljem; muš-keta.

Reč Musketa sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. мосцхетто, фр. мосqует, нлат. мусцхета) стара војничка пушка у XВИ и ХУП веку, која се палила фитиљем; муш-кета.


Muški Pridev muški se odnosi na muškarce ....
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Sve reči na slovo m