Skip to main content

Muskozan značenje

šta znači Muskozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Muskozan (latinski mouscosus) mahovinovit, obrastao mahovinom.

Reč Muskozan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. моусцосус) маховиновит, обрастао маховином.


Muški Pridev muški se odnosi na muškarce ....
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Sve reči na slovo m