Skip to main content

Muskul značenje

šta znači Muskul

Na latinici: Definicija i značenje reči Muskul (latinski mus miš, musculus mali miš, mišić) pl. muskulianatomija: mišići, mesnati delovi čovečjeg i životinjskog tela koji ga, skupljanjem i ispružanjem, čine sposobnim da izvodi svojevoljne kretnje.

Reč Muskul sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. мус миш, мусцулус мали миш, мишић) пл. мускули анат. мишићи, меснати делови човечјег и животињског тела који га, скупљањем и испружањем, чине способним да изводи својевољне кретње.


Muški Pridev muški se odnosi na muškarce ....
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Sve reči na slovo m