Skip to main content

Muskularitet značenje

šta znači Muskularitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Muskularitet (od latinske reči: muscularitas) snaga mi-šića, sposobnost i delatnost mišića.

Reč Muskularitet sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. мусцуларитас) снага ми-шића, способност и делатност мишића.


Muški Pridev muški se odnosi na muškarce ....
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Sve reči na slovo m