Skip to main content

Muskularni značenje

šta znači Muskularni

Na latinici: Definicija i značenje reči Muskularni (od latinske reči: muscularis)anatomija: mišićni; muskularni sistem sastav i raspored svih mišića u jednom telu.

Reč Muskularni sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. мусцуларис) анат. мишићни; мускуларни систем састав и распоред свих мишића у једном телу.


Muški Pridev muški se odnosi na muškarce ....
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Sve reči na slovo m