Skip to main content

Muskulatura značenje

šta znači Muskulatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Muskulatura (od latinske reči: musculatura)anatomija: mišićni pribor, svi mišići jednog tela, sistem mišića.

Reč Muskulatura sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. мусцулатура) анат. мишићни прибор, сви мишићи једног тела, систем мишића.


Muški Pridev muški se odnosi na muškarce ....
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Sve reči na slovo m