Skip to main content

Muskulatura značenje

Šta znači Muskulatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Muskulatura (od latinske reči: musculatura)anatomija: mišićni pribor, svi mišići jednog tela, sistem mišića.

Reč Muskulatura napisana unazad: arutaluksum

Muskulatura se sastoji od 11 slova.

Šta je Muskulatura

На Ћирилици: (нлат. мусцулатура) анат. мишићни прибор, сви мишићи једног тела, систем мишића.

Slično: 
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Mušema voštano ili gumirano platno....
Sve reči na slovo m