Skip to main content

Muskulozan značenje

šta znači Muskulozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Muskulozan (latinski musculosus) mišićat, razvijenih mišića, jakih mišića, snažan, jak.

Reč Muskulozan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. мусцулосус) мишићат, развијених мишића, јаких мишића, снажан, јак.


Muški Pridev muški se odnosi na muškarce ....
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Sve reči na slovo m