Skip to main content

Muskus značenje

šta znači Muskus

Na latinici: Definicija i značenje reči Muskus (latinski muscus,od francuske reči: musc) 2. zool, v. mošu s i bizam; mošusov miris.

Reč Muskus sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. мусцус, фр. мусц) 2. зоол, в. мошу с и бизам; мошусов мирис.


Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Mušema voštano ili gumirano platno....
Sve reči na slovo m