Skip to main content

Musliman značenje

šta znači Musliman

Na latinici: Definicija i značenje reči Musliman (arap. muslim,od turske reči: musliman) onaj koji ispoveda islam,to jest muhamedovac;

Reč Musliman sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (арап. муслим, тур. муслиман) онај који исповеда ислам, тј. мухамедовац;


Muški Pridev muški se odnosi na muškarce ....
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Sve reči na slovo m