Skip to main content

Mustang značenje

šta znači Mustang

Na latinici: Definicija i značenje reči Mustang (eng. mustang,od španske reči: mestengo stočarski) 1. poludivlji konj u američkim prerijama; 2. „mustang" tip severoameričkog vojnog aviona mestang.

Reč Mustang sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енг. мустанг, шп. местенго сточарски) 1. полудивљи коњ у америчким преријама; 2. „мустанг" тип североамеричког војног авиона местанг.


Muški Pridev muški se odnosi na muškarce ....
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Sve reči na slovo m