Skip to main content

Mustiker značenje

šta znači Mustiker

Na latinici: Definicija i značenje reči Mustiker (fr. moustiquaire) komarnik, muvarnik; moskitero.

Reč Mustiker sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. моустиqуаире) комарник, муварник; москитеро.


Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Mušema voštano ili gumirano platno....
Sve reči na slovo m