Skip to main content

Nostalgičan značenje

šta znači Nostalgičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Nostalgičan (od grčke reči: nostos povratak u zavičaj, algos bol) koji se tiče tuge za zavičajem; koji tuguje za rodnim krajem

Reč Nostalgičan napisana unazad: nostalgičan i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ностос повратак у завичај, алгос бол) који се тиче туге за завичајем; који тугује за родним крајем

Slično: 
Nostrificirati učiniti svojim ili našim; usvojiti, prirodi™, primiti u građanstvo,...
Nostrifikovati v. no-strifkcira ti...
Nostrifikacija usvo-jenje, primanje u red građana; davanje ravnopravnosti svedodžb...
Nostrat našinac, zemljak....
Nostomanija v. nostalgija...
Nostalgičan koji se tiče tuge za zavičajem; koji tuguje za rodnim krajem...
Sve reči na slovo n