Skip to main content

Nostrificirati značenje

šta znači Nostrificirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Nostrificirati (od latinske reči: nostrificare) učiniti svojim ili našim; usvojiti, prirodi™, primiti u građanstvo, dati nekome građanska prava; priznati svedodžbi neke strane škole ravnopravnost sa svedodžbom istovrsne domaće škole

Reč Nostrificirati sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. нострифицаре) учинити својим или нашим; усвојити, природи™, примити у грађанство, дати некоме грађанска права; признати сведоджби неке стране школе равноправност са сведоджбом истоврсне домаће школе


Nostrificirati učiniti svojim ili našim; usvojiti, prirodi™, primiti u građanstvo,...
Nostrifikovati v. no-strifkcira ti...
Nostrifikacija usvo-jenje, primanje u red građana; davanje ravnopravnosti svedodžb...
Nostrat našinac, zemljak....
Nostomanija v. nostalgija...
Nostalgičan koji se tiče tuge za zavičajem; koji tuguje za rodnim krajem...
Sve reči na slovo n