Skip to main content

Nostrat značenje

šta znači Nostrat

Na latinici: Definicija i značenje reči Nostrat (latinski nostras, nostratis) našinac, zemljak.

Reč Nostrat sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. нострас, ностратис) нашинац, земљак.


Nostrificirati učiniti svojim ili našim; usvojiti, prirodi™, primiti u građanstvo,...
Nostrifikovati v. no-strifkcira ti...
Nostrifikacija usvo-jenje, primanje u red građana; davanje ravnopravnosti svedodžb...
Nostrat našinac, zemljak....
Nostomanija v. nostalgija...
Nostalgičan koji se tiče tuge za zavičajem; koji tuguje za rodnim krajem...
Sve reči na slovo n