Skip to main content

Nostomanija značenje

šta znači Nostomanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Nostomanija (od grčke reči: nostos povratak u zavičaj, mania pomama, strast) v. nostalgija

Reč Nostomanija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ностос повратак у завичај, маниа помама, страст) в. носталгија


Nostrificirati učiniti svojim ili našim; usvojiti, prirodi™, primiti u građanstvo,...
Nostrifikovati v. no-strifkcira ti...
Nostrifikacija usvo-jenje, primanje u red građana; davanje ravnopravnosti svedodžb...
Nostrat našinac, zemljak....
Nostomanija v. nostalgija...
Nostalgičan koji se tiče tuge za zavičajem; koji tuguje za rodnim krajem...
Sve reči na slovo n