Skip to main content

Nostalgija značenje

šta znači Nostalgija

Na latinici: Definicija i značenje reči Nostalgija (od grčke reči: nostos povratak u zavičaj, algos bol) tuga za zavičajem, čežnja za rodnim krajem;figurativno: čežnja za nečim što nam je nekada bilo veoma drago i prijatno; nostomanija

Reč Nostalgija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ностос повратак у завичај, алгос бол) туга за завичајем, чежња за родним крајем; фиг. чежња за нечим што нам је некада било веома драго и пријатно; ностоманија


Nostrificirati učiniti svojim ili našim; usvojiti, prirodi™, primiti u građanstvo,...
Nostrifikovati v. no-strifkcira ti...
Nostrifikacija usvo-jenje, primanje u red građana; davanje ravnopravnosti svedodžb...
Nostrat našinac, zemljak....
Nostomanija v. nostalgija...
Nostalgičan koji se tiče tuge za zavičajem; koji tuguje za rodnim krajem...
Sve reči na slovo n