Skip to main content

Oceanografija značenje

šta znači Oceanografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Oceanografija (latinski oceanus, od grčke reči: graphi-a opis) opisivanje mora, nauka koja se bavi proučavanjem oceana, hemijskih i fizičkih svojstava njihove vode, faune i flore itd.; talasografija.

Reč Oceanografija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. оцеанус, грч. грапхи-а опис) описивање мора, наука која се бави проучавањем оцеана, хемијских и физичких својстава њихове воде, фауне и флоре итд.; таласографија.


Ocelot zool. panteru slična životinja iz porodice mačaka . ...
Ocelatan alat. okcat, okčat, koji ima okca....
Oceanski koji pripada oceanu ili ostrvima Južnog mora; oceanski jezici jezici...
Oceanotelegrafija telegrafija pomoću podmorskog kabla....
Oceanografija opisivanje mora, nauka koja se bavi proučavanjem oceana, hemijskih ...
Sve reči na slovo o