Skip to main content

Ocelatan značenje

šta znači Ocelatan

Na latinici: Definicija i značenje reči Ocelatan (latinski ocellatus) alatinski okcat, okčat, koji ima okca.

Reč Ocelatan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. оцеллатус) алат. окцат, окчат, који има окца.


Ocelot zool. panteru slična životinja iz porodice mačaka . ...
Ocelatan alat. okcat, okčat, koji ima okca....
Oceanski koji pripada oceanu ili ostrvima Južnog mora; oceanski jezici jezici...
Oceanotelegrafija telegrafija pomoću podmorskog kabla....
Oceanografija opisivanje mora, nauka koja se bavi proučavanjem oceana, hemijskih ...
Sve reči na slovo o