Skip to main content

Ocelot značenje

šta znači Ocelot

Na latinici: Definicija i značenje reči Ocelot (meke. oceloti, od latinske reči: felis pardalis)zoologija: panteru slična životinja iz porodice mačaka (u Juž. Americi).

Reč Ocelot sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (меке. оцелоти, нлат. фелис пардалис) зоол. пантеру слична животиња из породице мачака (у Јуж. Америци).


Ocelot zool. panteru slična životinja iz porodice mačaka . ...
Ocelatan alat. okcat, okčat, koji ima okca....
Oceanski koji pripada oceanu ili ostrvima Južnog mora; oceanski jezici jezici...
Oceanotelegrafija telegrafija pomoću podmorskog kabla....
Oceanografija opisivanje mora, nauka koja se bavi proučavanjem oceana, hemijskih ...
Sve reči na slovo o