Skip to main content

Oceanotelegrafija značenje

Šta znači Oceanotelegrafija

Na latinici: Definicija i značenje reči Oceanotelegrafija (latinski oceanus, od grčke reči: tele u daljinu, na daljinu, graphia pisanje) telegrafija pomoću podmorskog kabla.

Reč Oceanotelegrafija napisana unazad: ajifargeletonaeco

Oceanotelegrafija se sastoji od 17 slova.

Šta je Oceanotelegrafija

На Ћирилици: (лат. оцеанус, грч. теле у даљину, на даљину, грапхиа писање) телеграфија помоћу подморског кабла.

Slično: 
Ocelot zool. panteru slična životinja iz porodice mačaka . ...
Ocelatan alat. okcat, okčat, koji ima okca....
Oceanski koji pripada oceanu ili ostrvima Južnog mora; oceanski jezici jezici...
Oceanotelegrafija telegrafija pomoću podmorskog kabla....
Oceanografija opisivanje mora, nauka koja se bavi proučavanjem oceana, hemijskih ...
Sve reči na slovo o