Skip to main content

Pavana značenje

šta znači Pavana

Na latinici: Definicija i značenje reči Pavana (šp. pavana, latinski pavo) paunov ples, vrsta španskog plesa u XVI i HUD veku; iuz. pratnja uz taj ples; dostojanstven i gord hod, španski korak.

Reč Pavana napisana unazad: pavana i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (шп. павана, лат. паво) паунов плес, врста шпанског плеса у XВИ и ХУД веку; иуз. пратња уз тај плес; достојанствен и горд ход, шпански корак.

Slično: 
Pavor drhtanje, strah; med. trzanje od straha pri spavanju....
Paviment šaren pod , pod od mozaika....
Paviljon šator, baštenski i logorski šator; nebo nad krevetom u obliku šatora...
Pavijan zool. vrsta divljeg afrič-kog majmuna sa kratkim repom; mor. stražar...
Pavija bog. breskva čije je meso sraslo sa košticom ; trg. vrsta finog bel...
Pavezada kor. oklop na ratnim brodovima. ...
Sve reči na slovo p