Skip to main content

Pavijan značenje

šta znači Pavijan

Na latinici: Definicija i značenje reči Pavijan (fr. babouin,od italijanske reči: babbuino, od latinske reči: babovinus, papio)zoologija: vrsta divljeg afrič-kog majmuna sa kratkim repom; mor. stražar kod čamca.

Reč Pavijan napisana unazad: pavijan i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. бабоуин, итал. баббуино, нлат. бабовинус, папио) зоол. врста дивљег африч-ког мајмуна са кратким репом; мор. стражар код чамца.

Slično: 
Pavor drhtanje, strah; med. trzanje od straha pri spavanju....
Paviment šaren pod , pod od mozaika....
Paviljon šator, baštenski i logorski šator; nebo nad krevetom u obliku šatora...
Pavijan zool. vrsta divljeg afrič-kog majmuna sa kratkim repom; mor. stražar...
Pavija bog. breskva čije je meso sraslo sa košticom ; trg. vrsta finog bel...
Pavezada kor. oklop na ratnim brodovima. ...
Sve reči na slovo p