Skip to main content

Paviljon značenje

šta znači Paviljon

Na latinici: Definicija i značenje reči Paviljon (fr. pavillon, latinski papilio leptir; šator, od latinske reči: pavilio) šator, baštenski i logorski šator; nebo nad krevetom u obliku šatora; krilo u obliku šatora (palate); mali letnjikovac sa okruglim krovom, kućica sa kubetom; prostorija sa izloženim predmetima na izložbama; kruna ili gornji deo na brilijantu; okvir grba; svaka zastava sa nacionalnim bojama jednog naroda, naročito brodska; široki deo levka na muzičkim duvačkim instrumentima.

Reč Paviljon napisana unazad: paviljon i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. павиллон, лат. папилио лептир; шатор, нлат. павилио) шатор, баштенски и логорски шатор; небо над креветом у облику шатора; крило у облику шатора (палате); мали летњиковац са округлим кровом, кућица са кубетом; просторија са изложеним предметима на изложбама; круна или горњи део на брилијанту; оквир грба; свака застава са националним бојама једног народа, нарочито бродска; широки део левка на музичким дувачким инструментима.

Slično: 
Pavor drhtanje, strah; med. trzanje od straha pri spavanju....
Paviment šaren pod , pod od mozaika....
Paviljon šator, baštenski i logorski šator; nebo nad krevetom u obliku šatora...
Pavijan zool. vrsta divljeg afrič-kog majmuna sa kratkim repom; mor. stražar...
Pavija bog. breskva čije je meso sraslo sa košticom ; trg. vrsta finog bel...
Pavezada kor. oklop na ratnim brodovima. ...
Sve reči na slovo p