Skip to main content

Pavor značenje

šta znači Pavor

Na latinici: Definicija i značenje reči Pavor (latinski pavor) drhtanje, strah;medicina: trzanje od straha pri spavanju.

Reč Pavor napisana unazad: pavor i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. павор) дрхтање, страх; мед. трзање од страха при спавању.

Slično: 
Pavor drhtanje, strah; med. trzanje od straha pri spavanju....
Paviment šaren pod , pod od mozaika....
Paviljon šator, baštenski i logorski šator; nebo nad krevetom u obliku šatora...
Pavijan zool. vrsta divljeg afrič-kog majmuna sa kratkim repom; mor. stražar...
Pavija bog. breskva čije je meso sraslo sa košticom ; trg. vrsta finog bel...
Pavezada kor. oklop na ratnim brodovima. ...
Sve reči na slovo p