Skip to main content

Paviment značenje

šta znači Paviment

Na latinici: Definicija i značenje reči Paviment (latinski pavimentum) šaren pod (od kamičaka, zemlje i kreča), pod od mozaika.

Reč Paviment napisana unazad: paviment i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. павиментум) шарен под (од камичака, земље и креча), под од мозаика.

Slično: 
Pavor drhtanje, strah; med. trzanje od straha pri spavanju....
Paviment šaren pod , pod od mozaika....
Paviljon šator, baštenski i logorski šator; nebo nad krevetom u obliku šatora...
Pavijan zool. vrsta divljeg afrič-kog majmuna sa kratkim repom; mor. stražar...
Pavija bog. breskva čije je meso sraslo sa košticom ; trg. vrsta finog bel...
Pavezada kor. oklop na ratnim brodovima. ...
Sve reči na slovo p