Skip to main content

Pavezada značenje

šta znači Pavezada

Na latinici: Definicija i značenje reči Pavezada (fr. pavesade)kozmetika: oklop na ratnim brodovima.

Reč Pavezada napisana unazad: pavezada i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. павесаде) кор. оклоп на ратним бродовима.

Slično: 
Pavor drhtanje, strah; med. trzanje od straha pri spavanju....
Paviment šaren pod , pod od mozaika....
Paviljon šator, baštenski i logorski šator; nebo nad krevetom u obliku šatora...
Pavijan zool. vrsta divljeg afrič-kog majmuna sa kratkim repom; mor. stražar...
Pavija bog. breskva čije je meso sraslo sa košticom ; trg. vrsta finog bel...
Pavezada kor. oklop na ratnim brodovima. ...
Sve reči na slovo p