Skip to main content

Pavija značenje

šta znači Pavija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pavija (fr. pavie, iim. pavia) bog. breskva čije je meso sraslo sa košticom (nazvana pood italijanske reči: gradu Paviji, odakle potiče);trgovina: vrsta finog belog lanenog platna.

Reč Pavija napisana unazad: pavija i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. павие, иим. павиа) бог. бресква чије је месо срасло са коштицом (названа по итал. граду Павији, одакле потиче); трг. врста финог белог ланеног платна.

Slično: 
Pavor drhtanje, strah; med. trzanje od straha pri spavanju....
Paviment šaren pod , pod od mozaika....
Paviljon šator, baštenski i logorski šator; nebo nad krevetom u obliku šatora...
Pavijan zool. vrsta divljeg afrič-kog majmuna sa kratkim repom; mor. stražar...
Pavija bog. breskva čije je meso sraslo sa košticom ; trg. vrsta finog bel...
Pavezada kor. oklop na ratnim brodovima. ...
Sve reči na slovo p