Skip to main content

Pejoracija značenje

šta znači Pejoracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pejoracija (latinski peius, od latinske reči: pejoratio) pogoršanje, pogoršavanje, pogoršanost.

Reč Pejoracija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. пеиус, нлат. пејоратио) погоршање, погоршавање, погоршаност.


Pejzaž Pejzaž je najčešće manja prostorna celina čije su granice više ili man...
Pejus gore, rđavije; osuditi koga in pejus ili in durijus prav. osuditi ...
Pejsmejker l. davalac brzine, davalac tempa, onaj koji održava tempo; kod trka...
Pejoracija pogoršanje, pogoršavanje, pogoršanost....
Pejorativan koji daje rđav ili ružan smisao, pogrdan, koji pogoršava...
Pejorativ reč kojom se kazuje neko pogrdno značenje, obrazovana pomoću naroči...
Sve reči na slovo p