Skip to main content

Pejzaž značenje

šta znači Pejzaž

Na latinici: Definicija i značenje reči Pejzaž Pejzaž je najčešće manja prostorna celina čije su granice više ili manje precizno određene. Predeli su uglavnom fizičko-geografske celine koje se svojim karakteristikama izdvajaju od okolnih celina. Ove karakteristike mogu biti reljefne, ekološke, kao i elementi ljudske aktivnosti.

Reč Pejzaž sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: Пејзаж је најчешће мања просторна целина чије су границе више или мање прецизно одређене. Предели су углавном физичко-географске целине које се својим карактеристикама издвајају од околних целина. Ове карактеристике могу бити рељефне, еколошке, као и елементи људске активности.


Pejzaž Pejzaž je najčešće manja prostorna celina čije su granice više ili man...
Pejus gore, rđavije; osuditi koga in pejus ili in durijus prav. osuditi ...
Pejsmejker l. davalac brzine, davalac tempa, onaj koji održava tempo; kod trka...
Pejoracija pogoršanje, pogoršavanje, pogoršanost....
Pejorativan koji daje rđav ili ružan smisao, pogrdan, koji pogoršava...
Pejorativ reč kojom se kazuje neko pogrdno značenje, obrazovana pomoću naroči...
Sve reči na slovo p