Skip to main content

Pejsmejker značenje

šta znači Pejsmejker

Na latinici: Definicija i značenje reči Pejsmejker (eng. rase maker) l. davalac brzine, davalac tempa, onaj koji održava tempo; kod trka: konj vodič, koji svojom brzinom podstiče ostale da ga stignu; 2.medicina: aparat koji pomaže srcu da normalno funkcioniše; 3.figurativno: vođa.

Reč Pejsmejker sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (енг. расе макер) л. давалац брзине, давалац темпа, онај који одржава темпо; код трка: коњ водич, који својом брзином подстиче остале да га стигну; 2. мед. апарат који помаже срцу да нормално функционише; 3. фиг. вођа.


Pejzaž Pejzaž je najčešće manja prostorna celina čije su granice više ili man...
Pejus gore, rđavije; osuditi koga in pejus ili in durijus prav. osuditi ...
Pejsmejker l. davalac brzine, davalac tempa, onaj koji održava tempo; kod trka...
Pejoracija pogoršanje, pogoršavanje, pogoršanost....
Pejorativan koji daje rđav ili ružan smisao, pogrdan, koji pogoršava...
Pejorativ reč kojom se kazuje neko pogrdno značenje, obrazovana pomoću naroči...
Sve reči na slovo p