Skip to main content

Pisasfalt značenje

šta znači Pisasfalt

Na latinici: Definicija i značenje reči Pisasfalt (od grčke reči: pfssa smola, asphaltos zemljana smola) brdska smola.

Reč Pisasfalt sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пфсса смола, аспхалтос земљана смола) брдска смола.


Pištolj ručno vatreno oružje sa magacinom za metke koji se može brzo zamenj...
Pišmanluk kajanje, odustajanje od ugovora....
Pišman onaj koji se kaje....
Piscina ribnjak; bazen za vodu u rimskim termama; krstionica u baptisterijug...
Piston teh. klin ; na puškama kapislarama: kli-pčić na koji se meće kapsla...
Pistole v. pištolj; par pistole u bilijaru: iz slobodne ruke, tj. ne naslan...
Sve reči na slovo p