Skip to main content

Pišman značenje

šta znači Pišman

Na latinici: Definicija i značenje reči Pišman (pere. pešiman,od turske reči: pisman) onaj koji se kaje.

Reč Pišman sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пере. пешиман, тур. писман) онај који се каје.


Pištolj ručno vatreno oružje sa magacinom za metke koji se može brzo zamenj...
Pišmanluk kajanje, odustajanje od ugovora....
Pišman onaj koji se kaje....
Piscina ribnjak; bazen za vodu u rimskim termama; krstionica u baptisterijug...
Piston teh. klin ; na puškama kapislarama: kli-pčić na koji se meće kapsla...
Pistole v. pištolj; par pistole u bilijaru: iz slobodne ruke, tj. ne naslan...
Sve reči na slovo p