Skip to main content

Pismo značenje

šta znači Pismo

Na latinici: Definicija i značenje reči Pismo Pismo je način grafičkog predstavljanja odnosno zapisivanja jezika. Nauka koja se bavi izučavanjem njegovog nastanka, vrsta i razvoja naziva se gramatologija. Glagol pisati je najverovatnije nastao od staroslovenskog psati, u značenju urezivati. U starija vremena su pojmovi pismo i pismeno označavali slovo. U značajnom broju indoevropskih jezika se pojam slova i bukve izražava veoma sličnim rečima, na osnovu čega se izvlači zaključak da se u indoevropskoj zajednici prvo pisalo na bukovoj kori.

Reč Pismo sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: Писмо је начин графичког представљања односно записивања језика. Наука која се бави изучавањем његовог настанка, врста и развоја назива се граматологија. Глагол писати је највероватније настао од старословенског псати, у значењу урезивати. У старија времена су појмови писмо и писмено означавали слово. У значајном броју индоевропских језика се појам слова и букве изражава веома сличним речима, на основу чега се извлачи закључак да се у индоевропској заједници прво писало на буковој кори.


Pismo Pismo je način grafičkog predstavljanja odnosno zapisivanja jezika. Na...
Pištolj ručno vatreno oružje sa magacinom za metke koji se može brzo zamenj...
Pišmanluk kajanje, odustajanje od ugovora....
Pišman onaj koji se kaje....
Piscina ribnjak; bazen za vodu u rimskim termama; krstionica u baptisterijug...
Piston teh. klin ; na puškama kapislarama: kli-pčić na koji se meće kapsla...
Sve reči na slovo p