Skip to main content

Piseleum značenje

šta znači Piseleum

Na latinici: Definicija i značenje reči Piseleum (od grčke reči: pissa smola, latinski oleum ulje) spoj smole i ulja, ter.

Reč Piseleum sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. писса смола, лат. олеум ул>е) спој смоле и уља, тер.


Pištolj ručno vatreno oružje sa magacinom za metke koji se može brzo zamenj...
Pišmanluk kajanje, odustajanje od ugovora....
Pišman onaj koji se kaje....
Piscina ribnjak; bazen za vodu u rimskim termama; krstionica u baptisterijug...
Piston teh. klin ; na puškama kapislarama: kli-pčić na koji se meće kapsla...
Pistole v. pištolj; par pistole u bilijaru: iz slobodne ruke, tj. ne naslan...
Sve reči na slovo p