Skip to main content

Pistacija značenje

šta znači Pistacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pistacija (od grčke reči: pistake, latinski pistacium) leš-niku i bademu sličan plod drveta Pistacia vera, uljevit i veoma ukusan, trišlja, trišalj, morski lešnik; raste na Istoku i u južnoj Evropi.

Reč Pistacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пистаке, лат. пистациум) леш-нику и бадему сличан плод дрвета Пистациа вера, уљевит и веома укусан, тришља, тришаљ, морски лешник; расте на Истоку и у јужној Европи.


Pištolj ručno vatreno oružje sa magacinom za metke koji se može brzo zamenj...
Pišmanluk kajanje, odustajanje od ugovora....
Pišman onaj koji se kaje....
Piscina ribnjak; bazen za vodu u rimskim termama; krstionica u baptisterijug...
Piston teh. klin ; na puškama kapislarama: kli-pčić na koji se meće kapsla...
Pistole v. pištolj; par pistole u bilijaru: iz slobodne ruke, tj. ne naslan...
Sve reči na slovo p