Skip to main content

Pisteologija značenje

šta znači Pisteologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pisteologija (od grčke reči: pistis vera, thećs bog, logfa učenje) nauka o veri, veronauk.

Reč Pisteologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. пистис вера, тхећс бог, логфа учење) наука о вери, веронаук.


Pištolj ručno vatreno oružje sa magacinom za metke koji se može brzo zamenj...
Pišmanluk kajanje, odustajanje od ugovora....
Pišman onaj koji se kaje....
Piscina ribnjak; bazen za vodu u rimskim termama; krstionica u baptisterijug...
Piston teh. klin ; na puškama kapislarama: kli-pčić na koji se meće kapsla...
Pistole v. pištolj; par pistole u bilijaru: iz slobodne ruke, tj. ne naslan...
Sve reči na slovo p