Skip to main content

Pitagorejizam značenje

šta znači Pitagorejizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Pitagorejizam (od grčke reči: Pythagoras) fkl. učenje grčkog filozofa, matematičara i astro-noma iz Samosa Pitagore (580tg-500. pre n. e.) i njegovih učenika, religiozno i eti-čkopolitičko udruženje sa strogo ure-đenim načinom života (uzdržljivost, ćutanje, vernost, autoritet učitelja); inače od njih potiče: učenje o brojevima kao načelima svega što postoji, o harmoniji sfera i dr.

Reč Pitagorejizam sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. Пyтхагорас) фкл. учење грчког филозофа, математичара и астро-нома из Самоса Питагоре (580тг-500. пре н. е.) и његових ученика, религиозно и ети-чкополитичко удружење са строго уре-ђеним начином живота (уздржљивост, ћутање, верност, ауторитет учитеља); иначе од њих потиче: учење о бројевима као начелима свега што постоји, о хармонији сфера и др.


Pituita *«» sluz, žitka tečnost u telu. ...
Pitoreskan živopisan, živopisno lep, slikarski, zgodan za slikanje, npr. prede...
Piton 1. zool. rod velikih, neotro-vnih zmija u Africi i Indiji, srodan s...
Pitometrija merenje zapremine sudova i buradi. ...
Pitometar sprava za merenje zapremine sudova, buradi i sl....
Pitirijazis med. zarazna bolest kože praćena perutanjem....
Sve reči na slovo p