Skip to main content

Pitometar značenje

šta znači Pitometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Pitometar (od grčke reči: pithos bure, metron mera, merilo) sprava za merenje zapremine sudova, buradi islično:

Reč Pitometar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. питхос буре, метрон мера, мерило) справа за мерење запремине судова, буради и сл.


Pituita *«» sluz, žitka tečnost u telu. ...
Pitoreskan živopisan, živopisno lep, slikarski, zgodan za slikanje, npr. prede...
Piton 1. zool. rod velikih, neotro-vnih zmija u Africi i Indiji, srodan s...
Pitometrija merenje zapremine sudova i buradi. ...
Pitometar sprava za merenje zapremine sudova, buradi i sl....
Pitirijazis med. zarazna bolest kože praćena perutanjem....
Sve reči na slovo p