Skip to main content

Pitometrija značenje

šta znači Pitometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pitometrija (od grčke reči: pithos, metria merenje) merenje zapremine sudova i buradi.

Reč Pitometrija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. питхос, метриа мерење) мерење запремине судова и буради.


Pituita *«» sluz, žitka tečnost u telu. ...
Pitoreskan živopisan, živopisno lep, slikarski, zgodan za slikanje, npr. prede...
Piton 1. zool. rod velikih, neotro-vnih zmija u Africi i Indiji, srodan s...
Pitometrija merenje zapremine sudova i buradi. ...
Pitometar sprava za merenje zapremine sudova, buradi i sl....
Pitirijazis med. zarazna bolest kože praćena perutanjem....
Sve reči na slovo p