Skip to main content

Piton značenje

šta znači Piton

Na latinici: Definicija i značenje reči Piton (od grčke reči: Python aždaja koju je Apolon ubio i dobio naziv pitijski, Python naziv predela kraj Parnasa u Fokidi, gde je bio grad Delfi) 1.zoologija: rod velikih, neotro-vnih zmija u Africi i Indiji, srodan sa boa; udav, zmijski car. piton (fr. piton) 2. zavojit, spiralni šip u časovniku.

Reč Piton sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. Пyтхон аждаја коју је Аполон убио и добио назив питијски, Пyтхон назив предела крај Парнаса у Фокиди, где је био град Делфи) 1. зоол. род великих, неотро-вних змија у Африци и Индији, сродан са боа; удав, змијски цар. питон (фр. питон) 2. завојит, спирални шип у часовнику.


Pituita *«» sluz, žitka tečnost u telu. ...
Pitoreskan živopisan, živopisno lep, slikarski, zgodan za slikanje, npr. prede...
Piton 1. zool. rod velikih, neotro-vnih zmija u Africi i Indiji, srodan s...
Pitometrija merenje zapremine sudova i buradi. ...
Pitometar sprava za merenje zapremine sudova, buradi i sl....
Pitirijazis med. zarazna bolest kože praćena perutanjem....
Sve reči na slovo p